Instytutu Pantone ogłosił kolor roku 2023, jest nim Viva Magenta. Przygaszona czerwień o odważnej barwie.

Jak co roku czekaliśmy na ogłoszenie koloru na nadchodzący rok przez Instytu Pantone. Wczoraj podczas targów Art Basel w Miami ogłoszono Kolor roku 2023 według Pantone, to Viva Magenta (18-1750).

To ko­lor, któ­ry łą­czy cie­płe i zim­ne od­cie­nie, prze­szłość i przy­szłość, fi­zycz­ną i wir­tu­al­ną rze­czy­wi­stość – po­wie­dzia­ła Lau­rie Pres­sman, wi­ce­pre­ze­ska Pan­to­ne Co­lor In­sti­tu­te. I do­da­ła tak­że, że Vi­va Ma­gen­ta to nie­co­dzien­ny ko­lor na nie­co­dzien­ne cza­sy. (…) Vi­va Ma­gen­ta jest od­waż­nym i nie­ustra­szo­nym pul­su­ją­cym ko­lo­rem, któ­re­go ży­wio­ło­wość pro­mu­je ra­do­sne i opty­mi­stycz­ne świę­to­wa­nie, pi­sząc no­wą nar­ra­cję.

W dobie technologii staramy się czerpać inspirację z natury i tego, co prawdziwe. PANTONE 18-1750 Viva Magenta wywodzi się z rodziny czerwonych kolorów i jest inspirowany czerwienią koszenili, jednego z najcenniejszych, a zarazem najsilniejszych barwników naturalnych znanych na świecie. PANTONE 18-1750 Viva Magenta ponownie łączy nas z pierwotną materią. Przywołując siły natury, Viva Magenta pobudza naszego ducha, pomagając nam budować naszą wewnętrzną siłę

mówi Leatrice Eiseman, Dyrektor Wykonawczy Instytutu Kolorów Pantone
Link do: sofy, fotela, zasłon, lampy, puf, gałki, poduszki, wazonu, filiżanki, czajnika.

Wpis zawiera linki afiliacyjne.